Dzisiaj jest  roku Wygląd:
mniejsze czcionki normalne czcionki większe czcionki
Strona główna / Samorząd / Urząd Gminy / Harmonogram wywozu śmieci

 

Harmonogram wywozu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

na terenie Gminy Krzyżanowice od dnia 1 kwietnia do 31 grudnia 2015 r.

 

 

Wszystkie odpady należy wystawić przed posesją najpóźniej do godz. 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.

 

W trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą odbierane następujące odpady:

 • zużyty sprzęt RTV i AGD, pralki, lodówki, itp. - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny!
 • meble, tapczany, meble ogrodowe;
 • okna;
 • urządzenia sanitarne, umywalki, wanny, itp.;
 • akumulatory.

 

W ramach zbiórki wielkogabarytowej nie będą odbierane następujące odpady:

 • opakowania z zawartością płynów;
 • opony;
 • styropian, wełna mineralna;
 • opakowania po środkach niebezpiecznych, nawozach;
 • papa, ondulina, odpady płyt gipsowych.

  Odpady w/w pochodzenia z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie mieszczącego się przy ulicy Długiej 19.

 

 

* * *

SOŁECTWO BIEŃKOWICE

 

 

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

9;
23

7; 21

3!;
18

2;
16;
30

13;
27

10;
24

8;
22

5;
12;
19;
26

3;
10;
17;
22!;
31

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

16

21

18

16

20

17

22

19

17

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

16;
29!

14;
28

11;
25

9;
23

6;
20

3;
17

1;
15;
29

12;
26

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

25.05.2015 r.

26.10.2015 r.

 

* * *

SOŁECTWO BOLESŁAW

 

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubły)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7;
21

5;
19

2;
16;
30

14;
28

11;
25

8;
22

6;
20

3;
10;
17;
24

1;
8;
15;
22;
29

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

20

18

22

20

17

21

19

16

21

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

16;
29!

14;
28

11;
25

9;
23

6;
20

3;
17

1;
15;
29

12;
26

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

25.05.2015 r.

26.10.2015 r.

 

* * *

SOŁECTWO CHAŁUPKI

 

Odpady niesegregowane
i popiół

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7!;
20

4;
18

1;
15;
29

13;
27

10;
24

7;
21

5;
19

2;
9;
16;
23;
30

7;
14;
21;
28

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

21

19

16

21

18

22

20

17

22

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

16;
29!

14;
28

11;
25

9;
23

6;
20

3;
17

1;
15;
29

1;
15;
29

12;
26

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

13.04.2015 r.

14.09.2015 r.

 

* * *

SOŁECTWO KRZYŻANOWICE

 

Odpady niesegregowane
i popiół

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10;
24

8;
22

5;
19

3;
17;
31

14;
28

11;
25

9;
23

6;
13;
20;
27

4;
11;
18;
29!

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

17

22

19

17

21

18

16

20

18

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

16, 29!

14;
28

11;
25

9;
23

6;
20

3;
17

1;
15;
29

12;
26

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

13.05.2015 r.

14.1.2015 r.

 

* * *

SOŁECTWO NOWA WIOSKA

 

Odpady niesegregowane
i popiół

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10;
24

8;
22

5;
19

3;
17;
31

14;
28

11;
25

9;
23

6;
13;
20;
27

4;
11;
18;
29!

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

20

18

22

20

17

21

19

16

21

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

16;
29!

14;
28

11;
25

9;
23

6;
20

3;
17

1;
15;
29

12;
26

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

27.05.2015 r.

28.10.2015 r.

 

* * *

SOŁECTWO OWSISZCZE

 

Odpady niesegregowane
i popiół

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

9;
23

7;
21

5!;
18

2;
16;
30

13;
27

10;
24

8;
22

5;
12;
19;
26

3;
10;
17;
22!;
31

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

20

18

22

20

17

21

19

16

21

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

16;
29!

14;
28

11;
25

9;
23

6;
20

3;
17

1;
15;
29

12;
26

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

27.05.2015 r.

28.10.2015 r.

 

* * *

SOŁECTWO ROSZKÓW

 

Odpady niesegregowane
i popiół

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10;
24

8;
22

5;
19

3;
17;
31

14;
28

11;
25

9;
23

6;
13;
20;
27

4;
11;
18;
29!

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

20

18

22

20

17

21

19

16

21

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

16;
29!

14;
28

11;
25

9;
23

6;
20

3;
17

1;
15;
29

12;
26

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

27.05.2015 r.

28.10.2015 r.

 

* * *

SOŁECTWO  RUDYSZWAŁD

 

Odpady niesegregowane
i popiół

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7!;
20

4;
18

1;
15;
29

13;
27

10;
24

7;
21

5;
19

2;
9;
16;
23;
30

7;
14;
21;
28

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

21

19

16

21

18

22

20

17

22

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16;
29!

14;
28

11;
25

9;
23

6;
20

3;
17

1;
15;
29

12;
26

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

27.04.2015 r.

28.09.2015 r.

 

* * *

SOŁCTWO TWORKÓW

 

Odpady niesegregowane
i popiół

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8;
22

6;
20

3;
17

1;
15;
29

12;
26

9;
23

7;
21

4;
10!;
18;
25

2;
9;
16;
23;
30

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

22

20

17

22

19

16

21

18

16

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

16;
29!

14;
28

11;
25

9;
23

6;
20

3;
17

1;
15;
29

12;
26

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

11.05.2015 r.

12.10.2015 r.

 

* * *

SOŁECTWO ZABEŁKÓW oraz NOWY DWÓR

 

Odpady niesegregowane
i popiół

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7!;
20

4;
18

1;
15;
29

13;
27

10;
24

7;
21

5;
19

2;
9;
16;
23;
30

7;
14;
21;
28

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

21

19

16

21

18

22

20

17

22

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

16;
29!

14;
28

11;
25

9;
23

6;
20

3;
17

1;
15;
29

12;
26

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

27.04.2015 r.

08.09.2015 r.

 

* * *

UWAGA! Worki powinny być wypełnione w co najmniej 3/4 objętości.

 

Odbiór odpadów komunalnych od podmiotów posiadających podpisaną umowę z firmą "EKOLAND" (np. firm, budynków użyteczności publicznej itd.) będzie się odbywać w każdy wtorek.

 

Zasady selektywnej zbiórki odpadów - co i do którego worka wrzucamy TUTAJ

 

* * *