Dzisiaj jest  roku Wygląd:
mniejsze czcionki normalne czcionki większe czcionki
Strona główna / Samorząd / Urząd Gminy / Harmonogram wywozu śmieci

 

Harmonogram wywozu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

na terenie Gminy Krzyżanowice od dnia 1 kwietnia do 31 grudnia 2014 r.

 

 

Wszystkie odpady należy wystawić przed posesją najpóźniej do godz. 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.

W trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą odbierane następujące odpady:

 • zużyty sprzęt RTV i AGD, pralki, lodówki, itp. - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny!
 • meble, tapczany, meble ogrodowe;
 • okna;
 • urządzenia sanitarne, umywalki, wanny, itp.;
 • akumulatory.

W ramach zbiórki wielkogabarytowej nie będą odbierane następujące odpady:

 • opakowania z zawartością płynów;
 • opony;
 • styropian, wełna mineralna;
 • opakowania po środkach niebezpiecznych, nawozach;
 • papa, ondulina, odpady płyt gipsowych.
  Odpady w/w pochodzenia z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie mieszczącego się przy ulicy Długiej 19.

 

 

* * *

SOŁECTWO BIEŃKOWICE

 

 

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

9, 23

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

10, 24

8, 22

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 23!, 30!

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

17

22

23!

17

21

18

16

20

18

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10, 24

15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

4, 18

9, 23

6, 20

-

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

01.04.2014 r.

01.10.2014 r.

 

* * *

SOŁECTWO BOLESŁAW

 

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8, 22

6, 20

3, 17

1, 15, 29

12, 26

9, 23

7, 21

4, 12!, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

23!

19

16

21

18

22

20

17

22

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10, 24

15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

4, 18

9, 23

6, 20

-

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

01.04.2014 r.

01.10.2014 r.

 

* * *

SOŁECTWO CHAŁUPKI

 

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7, 22!

5, 19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

8, 22

6, 20

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

22

20

17

22

19

16

21

18

16

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10, 24

15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

4, 18

9, 23

6, 20

-

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

03.04.2014 r.

03.10.2014 r.

 

* * *

SOŁECTWO KRZYŻANOWICE

 

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

11, 25

9, 23

6, 20

4, 18

1, 14!, 29

12, 26

10, 24

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 27!

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

18

16

20

18

22

19

17

21

19

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10, 24

15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

4, 18

9, 23

6, 20

-

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

10.04.2014 r.

09.10.2014 r.

 

* * *

SOŁECTWO NOWA WIOSKA

 

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

11, 25

9, 23

6, 20

4, 18

1, 14!, 29

12, 26

10, 24

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 27!

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

23!

19

16

21

18

22

20

17

22

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10, 24

15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

4, 18

9, 23

6, 20

-

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

14.04.2014 r.

13.10.2014 r.

 

* * *

SOŁECTWO OWSISZCZE

 

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

11, 25

9, 23

6, 20

4, 18

1, 14!, 29

12, 26

10, 24

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 27!

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

23!

19

16

21

18

22

20

17

22

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10, 24

15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

4, 18

9, 23

6, 20

-

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

14.04.2014 r.

13.10.2014 r.

 

* * *

SOŁECTWO ROSZKÓW

 

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

11, 25

9, 23

6, 20

4, 18

1, 14!, 29

12, 26

10, 24

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 27!

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

23!

19

16

21

18

22

20

17

22

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10, 24

15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

4, 18

9, 23

6, 20

-

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

14.04.2014 r.

13.10.2014 r.

 

* * *

SOŁECTWO  RUDYSZWAŁD

 

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7, 22!

5, 19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

8, 22

6, 20

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

22

20

17

22

19

16

21

18

16

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10, 24

15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

4, 18

9, 23

6, 20

-

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

24.04.2014 r.

23.10.2014 r.

 

* * *

SOŁCTWO TWORKÓW

 

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

9, 23

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

10, 24

8, 22

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 23!, 30!

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

16

21

18

16

20

17

22

19

17

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10, 24

15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

4, 18

9, 23

6, 20

-

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

28.04.2014 r.

27.10.2014 r.

 

* * *

SOŁECTWO ZABEŁKÓW oraz NOWY DWÓR

 

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7, 22

5, 19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

8, 22

6, 20

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

22

20

17

22

19

16

21

18

16

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10, 24

15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

4, 18

9, 23

6, 20

-

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

24.04.2014 r.

23.10.2014 r.

 

* * *

UWAGA! Worki powinny być wypełnione w co najmniej 3/4 objętości.

 

Odbiór odpadów komunalnych od podmiotów posiadających podpisaną umowę z firmą "EKOLAND" (np. firm, budynków użyteczności publicznej itd.) będzie się odbywać w każdy wtorek.

 

Zasady selektywnej zbiórki odpadów - co i do którego worka wrzucamy TUTAJ

 

* * *